วิธีการเปิดใช้งานโหมดกลางคืนบน Galaxy Note 9

#Samsung #Galaxy # Note9 เป็นหนึ่งในอุปกรณ์มือถือที่มีอยู่ในตลาดที่มีคุณสมบัติโหมดกลางคืน สิ่งนี้ทำโดยทั่วไปคือเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้จะช่วยปกป้องดวงตาจากความเครียดเมื่อใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานในเวลากลางคืน

วิธีการเปิดใช้งานโหมดกลางคืนบน Galaxy Note 9

  • ไปที่แอปพลิเคชันการตั้งค่า
  • แตะที่ตัวเลือกการแสดงผล
  • แตะที่ตัวเลือก Blue Light Filter
  • เปิดใช้จากนั้นปรับความแรงของฟิลเตอร์โดยเลื่อนตัวเลื่อน Opacity (ทางเลือก)

วิธีการกำหนดตารางเวลาโหมดกลางคืนบน Galaxy Note 9

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดเวลาที่จะเปิดใช้งานโหมดกลางคืนบนอุปกรณ์เพื่อให้คุณไม่ต้องทำด้วยตนเอง

  • ไปที่การตั้งค่าจากนั้นแตะที่ตัวเลือกการแสดงผล
  • เลือกตัวกรองแสงสีฟ้า
  • แตะที่“ เปิดตามกำหนดเวลา”
  • เลือกระหว่างตัวเลือกพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกหรือตั้งช่วงเวลาตามการตั้งค่าของคุณ
  • หากคุณตั้งเวลาให้ป้อนเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดตามที่คุณต้องการ